Niemcy – wyłączenia z okresowych ograniczeń w ruchu niektórych pojazdów

W Niemczech w celu minimalizacji skutków epidemii wirusa covid-19 związanych z niedoborem dostaw towarów poszczególne kraje związkowe wprowadziły dodatkowe wyjątki wobec obowiązującego dekretu związanego z zakazem ruchu niektórych pojazdów, w tym ruchu pojazdów powyżej 7,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, zgodnie z § 30 Abs. 3 und § 46 Abs. 1 Nr. 7 StVO.

Błędną będzie interpretacja jakoby zakaz ten był zawieszony na obszarze całego kraju naszego zachodniego sąsiada dla każdego rodzaju zadania transportowego. Każdy z landów wprowadził podobne, choć inne odstępstwa od obwiązującego normatywu. Najczęściej odstępstwo dotyczy transportu artykułów spożywczych, higienicznych oraz medycznych. Planując trasę przejazdu warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami w każdym z poszczególnych landów na obszarze, którego planowany jest transport. Wprowadzone odstępstwa w powyższym zakresie dostępne są pod poniższym adresem.

Zobacz aktualną tabelę >>>

W przypadku niespełnienia przesłanek szczególnego odstąpienia od obowiązującego rzeczonego zakazu wymaganym będzie zezwolenie na taki przejazd. Organami odpowiedzialnymi za wydanie zezwolenia są niższe organy ruchu drogowego, urzędy okręgowe i niezależne miasta. Właściwym organem wydającym zezwolenie jest organ, w którego okręgu rozpoczyna się przejazd, lub organ, w którego okręgu wnioskodawca ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział.