Możliwe wprowadzenie stawki minimalnej we Francji

Możliwe wprowadzenie stawki minimalnej we Francji

Rząd Francji przeforsował wiele kontrowersyjnych reform, wśród których znajdują się również zapisy o ustaleniu stawki płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców samochodów ciężarowych w wysokości 9,60 Euro. Wstępnie stawka ma dotyczyć tylko przewozów kabotażowych, jednak nie zostały ustalone żadne szczegóły, a projekt ustawy jest na dzień dzisiejszy mało precyzyjny. W czwartek 19.02.2015 we francuskim parlamencie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla rządu.

 

Źródło: www.rmf24.pl