Modyfikacja niemieckiego formularza zgłoszeniowego

Modyfikacja niemieckiego formularza zgłoszeniowego

Niemiecka Służba Celna wprowadziła korektę formularza 033037 mobil (zoll.de), obok zmian kosmetycznych, dodano do ostatniej strony kolumnę zatytułowaną „Anzahl der Einsätze”, co powoduje konieczność określenia liczby operacji transportowych planowanych w danym okresie czasu. Zakładając, że ustalenie przybliżonej ilości operacji transportowych jest bardzo trudne w okresie np. 6 miesięcy (maksymalny okres zgłoszenia pozostaje bez zmian), możemy zgłoszenie to wysyłać w krótszych odcinkach np. co miesiąc 1 (wskazując bardziej wiarygodną liczbę). To niestety może powodować dodatkowe utrudnienia i konieczność comiesięcznego aktualizowania deklaracji 033037 mobil.

Grafika mailing 1

Z uwagi na fakt, iż jest to deklaracja obarczona każdorazowo pewnym błędem (np. nie stosuje się korekt w przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie umowy z pracownikiem zgłoszonym w okresie wskazanym w deklaracji) służby kontrolne zapewne przewidują pewien margines nieścisłości miedzy podaną liczbą operacji transportowych, a faktycznie zrealizowaną. Wszelkie nowe zgłoszenia winny być przesyłane z wykorzystaniem zaktualizowanego formularza.

Formularz bezpośrednio dostępny jest na stronie: TUTAJ.

W zakładce jak poniżej:

Grafika mailing 2