MiLoG. Od 01.01.2017r. zmiany w zgłaszaniu pracowników

MiLoG. Od 01.01.2017r. zmiany w zgłaszaniu pracowników delegowanych do pracy w Niemczech.

Niemiecki Urząd Celny uprawniony do kontroli przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia MiLoG od dnia 1.01.2017r. wprowadza zmiany w formie zgłaszania faktu delegowania pracownika do pracy w Niemczech.

Obecnie zaświadczenia o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym wysyłane są faxem do siedziby Urzędu (Generalzolldirektion) pod numer +49 (0) 221/9648-72. Od początku 2017r., podobnie jak we Francji (system SIPSI), zgłoszenie pracowników konieczne będzie on-line za pośrednictwem strony www.zoll.de. Zgłoszenia będą dokonywane w rubryce „Dienste und Datenbanken” lub za pośrednictwem strony www.meldeportal-mindestlohn.de, która obecnie jest w budowie i dostępna będzie od 1.01.2017r.
Dotychczasowa forma zgłaszania delegowania pracowników za pośrednictwem faxu możliwa będzie w okresie przejściowym do dnia 30.06.2017r.