Loi Macron nowe obowiązki od 01.04.2017

Loi Macron nowe obowiązki dla przewoźników od 01.04.2017r.

Ambasada Francji w Warszawie informuje o nowych obowiązkach dla przewoźników na terenie Francji.

Ustawa nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 r. o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 r. wprowadza obowiązek przechowywania i okazywania do wglądu na wezwanie służb francuskich przez pracodawcę lub reprezentanta dokumentu potwierdzającego podleganie pracownika ubezpieczeniu społecznemu.

Nowe regulacje wchodzą w życie od 01.04.2017 r., dlatego też od tego czasu zalecamy aby zarówno: kierowca, pracodawca jak i reprezentant byli w posiadaniu dokumentu ZUS A1. Dokument stanowi poświadczenie posiadania ubezpieczenia społecznego w Polsce.

Zgodnie z Art. L. 114-15-1 powyższej ustawy, wysokość kary za brak stosownego zaświadczenia jest równa wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku ponownego stwierdzenia braku przedmiotowego dokumentu, w ciągu dwóch lat licząc od nałożenia kary za poprzedni brak, wysokość kary ulega podwojeniu. Natomiast kara nie jest nakładana, jeżeli w trakcie kontroli, osoba kontrolowana przedstawi dowód złożenia wniosku o otrzymanie formularza A1 oraz jeżeli dostarczy, w ciągu dwóch miesięcy od daty kontroli, formularz otrzymany w następstwie złożenia wniosku.