Loi Macron: Francuzi kontrolują także spedytorów

Francuska Inspekcja Pracy obciąża firmy spedycyjne za niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych przez firmy wykonujące dla nich zlecenia transportowe.

Brak zaświadczenia SIPSI dla kierowcy

W ostatnim tygodniu września br. jeden z klientów OCRK, świadczący zarówno usługi transportowe, jak i spedycyjne, otrzymał pismo od francuskiej Inspekcji Pracy a dokładniej od regionalnej jednostki inspekcji pracy zajmującej się zwalczeniem nielegalnego zatrudnienia (URACTI – Unité Régionale d’Appui et de Contrôle chargée de la lutte contre le Travail Illégal). Sprawa dotyczyła braku aktualnego zaświadczenia o delegowaniu dla kierowcy, który został skontrolowany na drodze we wrześniu 2017 r.

Po nitce do kłębka

Pismo to wywołało niemałe zamieszanie, ponieważ wskazany kierowca nie był zatrudniony w tym przedsiębiorstwie, co więcej firma ta nie prowadzi transportu na terenie Francji. Dalsza analiza pisma wykazała, że pismo nie zostało jednak źle zaadresowane. Uchybienia, jakim niewątpliwie jest brak aktualnego zaświadczenia SIPSI, dopuściła się firma kooperująca z opisywanym podmiotem. Kontrola ta rzeczywiście miała miejsce rok temu. Tyle właśnie zajęło inspekcji dochodzenie w sprawie „łańcuszka” kooperantów, ponieważ to nie firma będąca klientem OCRK była pierwszym zleceniodawcą transportu. Była jednak faktycznym zleceniodawcą dla firmy, która nie wywiązała się z obowiązku zgłoszeniowego.

Zarzuty dla spedytora

Co dokładnie zarzucane jest firmie spedycyjnej, skoro to nie ona wykonywała dany transport? Zarzuty kierowane pod adresem spedytora dotyczą między innymi niedopełnienia postanowień artykułu L1262-4-1 francuskiego Kodeksu Pracy, zgodnie z którym także zleceniodawca kontroluje, czy przed rozpoczęciem okresu oddelegowania jego kontrahent wypełnił wszelkie obowiązki związane ze złożeniem deklaracji.

Zgodnie z przepisami kontrola wykonywana przez zleceniodawcę nie ogranicza się tylko do weryfikacji prawidłowości i terminowości dokonania zgłoszeń. Nadzór ten musi dotyczyć także kwestii wypłaty należnego wynagrodzenia pracownikom kontrahenta. Należy tutaj pamiętać, że zgodnie z artykułem L1262-4-3 w razie niedopełnienia tych obowiązków instytucja zamawiająca lub klient (o ile nie wypowiedział umowy o świadczenie usług), ponosi solidarną odpowiedzialność z pracodawcą pracownika.

Profilaktyka to podstawa

W opisanej sprawie eksperci OCRK są w stałym kontakcie z klientem, dla którego przygotowują pismo, mające na celu odwołanie się od kary administracyjnej wynoszącej 2.000 Euro za każdego oddelegowanego pracownika.

Przypominamy, że aby uniknąć takich sytuacji, należy skrupulatnie i na bieżąco kontrolować dokumenty wręczane kierowcom wyruszającym w trasę, zarówno pod względem ich kompletności, jak i aktualności.