Kontrola w przedsiębiorstwie i uniknięcie kary 16300zł

Kontrola w przedsiębiorstwie i uniknięcie kary 16300zł

Blisko rok trwała walka o ponad 16 tysięcy złotych. Sprawa zaczęła się szablonowo od kontroli w jednym z polskich przedsiębiorstw.  Kontrola rozpoczęła się w lipcu 2016 r. i objęła okres 6 miesięcy oraz 20 kierowców.

Po kontroli WITD wydało decyzję na kwotę 16300 zł za naruszenia wskazane w załączniku nr 3 UTD lp. 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.3.7. Przy czym znaczną część kary stanowiło naruszenie związane z „nieokazaniem podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień 500”. Przewinienie wskazane przez inspektorów, według Ekspertów OCRK i właściciela firmy nie mogło mieć miejsca, ponieważ wszystkie żądane dane zostały przekazane inspektorom na płycie CD w dniu kontroli. Zdumiewającym zdawał się zatem fakt twierdzenia inspektorów, że firma nie okazała danych i za to zostanie ukarana.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Złożone do GITD odwołanie opracowane przez Eksperta OCRK przyniosło natychmiastowy rezultat, ponieważ w grudniu Główny Inspektor zakwestionował wydaną przez WITD decyzję i wrócił ją do ponownego rozpoznania do organu I instancji.  Co ciekawie, w uzasadnieniu decyzji GID jasno wskazał, że uchyla decyzję z uwagi na nieuwzględnienie przez WIDT wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Uchylenie decyzji przez GITD

WITD po pięciu miesiącach ponownego postępowania administracyjnego wydał w maju 2017r. decyzję, tym razem pomniejszoną do kwoty 10 400 zł podtrzymując jednak hipotezę, że przedsiębiorca nie okazał danych podczas kontroli firmy. Opracowane po raz kolejny odwołanie Eksperta OCRK odniosło oczekiwany skutek. Główny Inspektor Transportu Drogowego dostrzegając niezasadność ponownego odsyłania decyzji do kolejnego rozpoznania przez WITD, uchylił decyzję administracyjną i zredukował karę do 800 zł.

Blisko rok walki z WITD dowiódł słuszności stanowiska Eksperta OCRK i przedsiębiorcy, a kara z 16 300 zł została pomniejszona do 800 zł.