Konferencja Grupy Wyszehradzkiej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało w Warszawie 16 kwietnia 2015 r. konferencję powiększonej Grupy Wyszehradzkiej, w której uczestniczyli wiceministrowie transportu czterech krajów oraz przedstawiciele narodowych organizacji branżowych. Na spotkaniu zostały głównie poruszone tematy obrony przed próbami narzucenia płacy minimalnej przez niektóre kraje starej UE oraz kwestie związane z kabotażem.

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska podkreśliła, że niemiecka ustawa o płacy minimalnej łamie unijne zasady swobody przepływu usług, a do tego wprowadza bardzo duże obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców.

Do kwestii kabotażu odniósł się minister transportu Litwy Władysław Kondratowicz, który podkreślił, że Litwa jest za liberalizacją europejskich przewozów. Minister wskazał, że Litwa jest także tranzytowym państwem, przez które wiodą równoleżnikowe korytarze. Najważniejszym jest wiodący do Polski, którym każdego roku przewożone jest ok. 40 mln ton ładunków.

W Komisji Europejskiej ruszają prace nad pakietem drogowym, które określałyby wspólne opłaty drogowe, dostęp do rynku oraz reguły socjalne. O szczegółach dotyczących prac dowiemy się 4 czerwca.
Źródło: www.zmpd.pl