Kolejny dowód na skuteczność odwołań

Kolejny dowód na skuteczność odwołań

Klient Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, niewielka firma transportowa z województwa łódzkiego, dzięki wykorzystaniu możliwości telefonu interwencyjnego 24/7 oraz wiedzy i pomocy Eksperta w napisaniu skutecznych odwołań, uniknęła wysokiej kary.

Kontrola drogowa przeprowadzona przez Inspektora wykazała rzekomo liczne nieprawidłowości w zakresie czasu pracy kierowcy oraz nieterminowe pobierania danych cyfrowych. Kierowca skorzystał z telefonu interwencyjnego OCRK i zgodnie z zaleceniem Eksperta odmówił przyjęcia mandatu oraz w protokole kontroli uzasadnił swoje postępowanie.

Służba kontrolna wydała decyzję administracyjną na firmę transportową, nakładając grzywnę w kwocie 8100 zł.

Na wydaną decyzję zostało złożone odwołanie do organu II instancji, w którym Ekspert wyczerpująco uzasadnił nieprawidłowości w zakresie ustalonego stanu faktycznego oraz zwrócił uwagę służbie kontrolnej, iż nie wzięła pod uwagę braku wpływu przewoźnika na wykazane naruszenia. Mocna argumentacja jednakże nie przekonała organu II instancji, który utrzymał w mocy decyzję.

W związku z powyższym, Ekspert wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd w wyroku wskazał, iż faktycznie organy kontrolne źle ustaliły stan faktyczny i uchylił obydwie decyzje. Wyrok zapadł w czerwcu 2016 roku.

Przedstawiona sprawa to kolejny dowód na to, że doświadczenie i wiedza Eksperta może w znacznym stopniu pomóc firmie transportowej w przypadku kontroli, m.in. poprzez skuteczność odwołań. Telefon interwencyjny czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, stanowi zabezpieczenie w przypadku, kiedy kierowca nie jest pewien jak powinien się zachować.