Kolejne informacje z Brukseli. Czy będzie porozumienie?

Być może Komisja Europejska będzie chciała porozumieć się z Niemcami w sprawie płacy minimalnej zanim sprawa trafi do Trybunału w Luksemburgu, co byłoby niekorzystne dla Polski. W dokumencie, który Bruksela przekazała Berlinowi są zapisy o wyłączeniu tranzytu z płacy minimalnej, uznające kabotaż, jednak kontrowersje budzi zapis dotyczący transportu międzynarodowego.

Z przecieków medialnych wynika, że Komisja Europejska prawdopodobnie uznała, że płaca minimalna nie obowiązuje „w przypadku, gdy jedna i ta sama firma transportowa realizuje operacje transportowe w więcej niż 2 państwach członkowskich i z czego mniej niż 10% ma miejsce w Niemczech”. Zapis jest w dalszym ciągu niejasny, ma jednak przekonać Niemcy. Prawdopodobnie w dokumencie Komisji Europejskiej jest również zapis, który może stanowić podstawę do anulowania niemieckich przepisów.

Źródło: www.rmf24.pl