Kierowca obcokrajowiec w polskiej firmie transportowej, a kwarantanna

W dniu 13 marca 2020 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego dając jednocześnie możliwość wykonywania transportu bez konieczności odbywania kwarantanny przez kierowców zawodowych. Kierowcy, którzy wykonują transport drogowy, a także gdy wykonują zawód kierowcy w sąsiednim państwie są zwolnieni z obowiązkowej 14-to dniowej kwarantanny.  

Jak wynika z oświadczenia Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka – zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez polskiego przedsiębiorcę, który legitymuje się świadectwem kierowcy. Nie ma zatem żadnych przeciwwskazań aby kierowca zawodowy z Ukrainy w przypadku wykonywania transportu drogowego dla polskiego przewoźnika, przekroczył granicę Państwa bez kwarantanny. Kierowcy wykonujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowy transport drogowy również są zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

WAŻNE!

Należy jednak pamiętać, iż powyższe zwolnienia dotyczą kierowców prowadzących pojazd w celach zawodowych a więc ściśle związanych z operacjami transportowymi.  Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny – informuje Minister Andrzej Adamczyk.