Kara mniejsza o 13 000 zł dzięki pomocy eksperta OCRK

Kolejna interwencja eksperta OCRK zakończona sukcesem. Tym razem dzięki szybkiej reakcji i odpowiedniej argumentacji Jarosława Łabisza, przewoźnik otrzymał karę dużo niższą niż pierwotnie nałożona.

Gabaryt

Firma transportowa z województwa kujawsko-pomorskiego została poddana kontroli ważenia zarówno nacisków osi, jak i rzeczywistej masy całkowitej. Kontrola normatywności pojazdu została wykonana tydzień po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym wskazał, iż Rzeczpospolita Polska bezprawnie nakładała kary na przewoźników w przypadku, kiedy rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nie przekraczał 11,5 tony. Wynik kontroli był negatywny i dotyczył tylko i wyłącznie przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś napędową. Niestety nacisk na oś napędową wyniósł prawie 14 ton. W zawiadomieniu, które otrzymał przewoźnik wskazano, iż przewidywana kara wyniesie 15 000 zł.

Pomoc eksperta

Ekspert OCRK, Jarosław Łabisz zajął się wyjaśnieniem sprawy i sporządzeniem stosownej dokumentacji. Sytuacja była dość skomplikowana, biorąc pod uwagę duże przekroczenie oraz fakt, iż transport wykonywany był w granicach Polski. W przygotowanych dla klienta wyjaśnieniach ekspert wskazał między innymi na argumentację Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Reakcja ITD przed nałożeniem kary

W wyniku działań eksperta OCRK, organ, zanim wydał decyzję, przeanalizował jeszcze raz zgromadzony materiał dowodowy i postanowił zmienić kwalifikację czynu. W piśmie adresowanym do przewoźnika wskazano, iż w toku prowadzonego postępowania zmienia się rozmiar przekroczenia, co kwalifikuje uzyskane wyniki do sankcji wynoszącej 2000 zł. W związku z powyższym ostateczna decyzja Organu będzie, w wyniku działań eksperta OCRK, o 13 000 zł niższa, niż wynikało to z kontroli drogowej. Skuteczne i szybkie działania eksperta poczynione przed wydaniem decyzji administracyjnej, pozwoliły uniknąć nałożenia najwyższej możliwej kary za poruszanie się pojazdem nienormatywnym.