WAŻNE! GŁOSOWANIE NAD PAKIETEM MOBILNOŚCI z 27.03.2019 – PRZEŁOŻONE

Aktualizacja 27.03.2019

Jak donoszą media i europosłowie za pomocą mediów społecznościowych przewidziane na dziś (27.03.2019) głosowanie dotyczące Pakietu Mobilności zostało przełożone. Projekty wracają do Komisji Transportu i Turystyki w celu uwzględnienia zgłoszonych poprawek. A tych może być nawet 1600. TRAN ma pracować nad poprawkami w najbliższych dniach, tak aby mogły być głosowane na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 3-4 kwietnia 2019 r.

O dalszych losach Pakietu Mobilności będziemy informować na bieżąco.

Informacja z dnia 25.03.2019

Zgodnie z informacjami zawartymi w oficjalnym harmonogramie prac Parlamentu Europejskiego już w najbliższą środę (tj. 27.03.2019) podczas sesji plenarnej nastąpią głosowania związane z najważniejszymi aspektami Pakietu Mobilności. Głosowania będą poprzedzone ponad 3-godzinną debatą. Podajemy szczegóły głosowań.

Celem propozycji jest poprawa egzekwowania przepisów w sektorze transportu drogowego oraz lepszego zwalczania nielegalnych praktyk, takich jak np. firmy skrzynki-pocztowe. Mają one określić również, do jakich operacji transportowych powinny mieć zastosowanie przepisy dotyczące delegowania pracowników (zagranicznej płacy minimalnej) oraz kwestie związane z czasem odpoczynku kierowców.

Planowane są głosowania w następujących tematach:

1. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_PL.html?redirect

2. Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_PL.html?redirect

3. Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (dostęp do rynku)

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_PL.html?redirect

Ze szczegółami powyższych sprawozdań, poddanych pod głosowanie można zapoznać się na stronie Parlamentu Europejskiego – link znajduje się obok tematu głosowania. Łącznie sprawozdania zawierają setki poprawek. Podczas sesji posłowie są uprawnieni do zmiany przedłożonego im tekstu poprzez wprowadzenie własnych poprawek lub zmianę obecnych. Najczęściej Posłowie głosują najpierw nad każdą poprawką z osobna, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością.

Sesje plenarną będzie można śledzić na żywo na stronie:

www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home