Francja przerwy 45 minutowe w załodze

Francja – przerwy 45 minutowe w załodze

W odniesieniu do informacji dotyczących zmiany stanowiska przez francuskie służby kontrolujące, zalecamy, aby do momentu opublikowania oficjalnego stanowiska strony francuskiej po wykorzystaniu przez każdego z kierowców cztero i pół godzinnego okresu prowadzenia pojazdu nadal odbierać przerwę o długości co najmniej 45 minut i dopiero po tym okresie kontynuować jazdę.

Z niepotwierdzonych dotąd informacji wynika, że w dniu 26 kwietnia 2016r. w Brukseli, na zorganizowanym przez „Enforcement Working Group established under the Committee on Road Transport” spotkaniu reprezentant francuskiego Ministerstwa Transportu złożył oświadczenie, iż procedura nakładania  grzywien (za brak przerwy w jeździe /pracy w przypadku, gdy kierowca pracujący w załodze siedzi na fotelu pasażera i rejestruje tą czynność w formie gotowości), nie będzie kontynuowana na terenie Francji. Mamy nadzieję,  że rzekoma obietnica przedstawiciela Ministerstwa Transportu zostanie wprost przełożona na kontrole drogowe i temat braku przerw u kierowców jeżdżących w załodze po Francji zostanie zakończony, jednak do momentu otrzymania oficjalnego potwierdzenia słów Ministra zalecamy nie zaliczanie czasu gotowości w załodze jako przerwy w czasie prowadzenia pojazdu.