Francja opłata za SIPSI

Francja opłata za SIPSI

W dniu 05.05.2017 r. został opublikowany dekret n° 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r., dotyczący pracodawców mających siedzibę poza terenem Francji, który wprowadza opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych (SIPSI).

Składka ta, według strony francuskiej, ma na celu zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu.

Opłata ma wynosić 40 € za delegowanego pracownika i wnoszona będzie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Obowiązek ten wejdzie w życie po opublikowaniu rozporządzenia, które określi warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, o którym mowa powyżej, nie później jednak niż 01.01.2018 r.

 

Tekst dekretu dostępny jest tutaj: Legifrance.