Federalny Sąd Konstytucyjny nie przyjął skargi na ustawę MiLoG

Początkiem marca tego roku niemiecka płaca minimalna została zaskarżona do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Skargę zgłosiło 14 firm w tym 12 polskich, 1 węgierska i 1 austriacka, które podniosły,  że przepisy w obecnym kształcie są niezgodne z niemiecką konstytucją,  a także z podstawowymi zasadami działania Unii Europejskie.

W dniu 25 czerwca br. (ogłoszenie decyzji  1 lipca br.),   Federalny Sąd Konstytucyjny  nie przyjął do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej na ustawę MiLoG. Uzasadnieniem decyzji było  stwierdzenie, że tego typu sprawą powinny zająć się inne instytucje, przykładowo sąd pracy, czy też sąd administracyjny.

Źródło: www.zmpd.pl