Easy TMS w ofercie Grupy Inelo – nowoczesne zarządzanie firmą transportową

Easy TMS jest kompleksowym systemem do zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi w przedsiębiorstwie transportowym. Planuj, realizuj, monitoruj, a także rozliczaj usługi transportowe dzięki 7 modułom, wchodzącym w skład Easy TMS.

Easy TMS  jest nowym produktem, który powstał z myślą o spedytorach i przewoźnikach, dzięki współpracy ekspertów z Inelo i Marcos Bis – stanowi równocześnie odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w obszarze zarządzania i optymalizacji kosztów transportu. 23-letnie doświadczenie specjalistów pozwoliło poznać oczekiwania firm transportowych w zakresie narzędzi niezbędnych do wspierania biznesu, co po dołączeniu do Grupy Inelo przyczyniło się do stworzenia systemu Easy TMS.

Program gotowy do działania – optymalizuj pracę dzięki 7 modułom

Easy TMS jest programem gotowy do działania, pozwalającym w szybki i nieskomplikowany sposób zacząć porządkować i automatyzować pracę. Wszystko dzięki 7 dostępnym modułom, które usprawniają pracę i wpływają na oszczędności kosztów:

  • Kontrahenci – jedna baza kontrahentów dla całej firmy wraz z integracjami z Vies, GUS i MF;
  • Zlecenia – rejestr zleceń spedycyjnych i transportowych całopojazdowych FTL oraz doładunków powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras;
  • Fakturowanie – szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z możliwością generowanie e-Faktur wysyłanych drogą elektroniczną;
  • Rokos – kartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów;
  • Koszty – szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras;
  • Poczta – system ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej wraz ze skanowaniem załączników dla zleceń oraz integracją z e-Nadawca i EPO;
  • Mapa i komunikator – moduł mapowy obliczający trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty związane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji. Dodatkowo pozwala również na komunikację z kierowcą.

Integracja najlepszych systemów technologicznych dla transportu

Udostępnione rozwiązanie jest przykładem najlepszej integracji systemu klasy TMS z systemem telematycznym, takim jak GBox Assist 3.0. Dzięki synergii obu produktów będziesz w stanie wytyczać kierowcom dokładną trasę, wysyłać zlecenie transportowe, a także na podstawie statusów, które wskazuje kierowca rozliczać elektronicznie karty drogowe w systemie Easy TMS. Dodatkowo skanowanie dokumentów, dostępne w GBox Assist umożliwi, aby po zakończonym rozładunku podpinały się one automatycznie pod odpowiednie zlecenie, co w odczuwalny sposób usprawni fakturowanie kontrahentów. Możliwości, które otrzymujemy po integracji systemów w zdecydowany sposób usprawnią procesy spedycyjno-logistyczne, przekładając się na oszczędność czasu i redukcję kosztów.

Easy TMS – poznaj go dokładniej

Więcej informacji nt. Easy TMS i korzyściach płynących z jego implementacji w firmie znajdziesz na stronie dedykowanej systemowi. Skorzystaj z oferty Grupy Inelo – dystrybutora najwyższej jakości rozwiązań wspomagających procesy w przedsiębiorstwach transportowych.


Chcesz się dowiedzieć więcej o Easy TMS zapraszamy na naszą nową stronę

http://easy-tms.pl/