Druga kontrola MiLoG zakończona sukcesem

Druga kontrola MiLoG zakończona sukcesem

Pomyślnie zakończyła się kolejna kontrola MiLoG polskiego przedsiębiorcy przeprowadzona przez niemiecki Urząd Celny, dotycząca przestrzegania przepisów niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Z uwagi na skomplikowany charakter polskich przepisów dotyczących podróży służbowych, konieczne było przesłanie wyjaśnień odnośnie przyjętych założeń oraz zastosowanych obliczeń, m.in. w przypadku dłuższych wyjazdów kierowcy obejmujących też terytorium innych państw.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z przekazanej decyzji jest fakt, iż po raz kolejny w skład niemieckiej płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia zasadniczego zostały zaliczone diety, pomniejszone o najniższy poziom świadczenia socjalnego oraz ryczałty za noclegi, wypłacone kierowcy za delegację na terenie Niemiec.

Tym samym, ponownie potwierdzona została zasadność założeń, przyjętych przez ekspertów Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, które są również zbieżne z wytycznymi, podanymi na stronach internetowych niemieckiego Urzędu Celnego.

 

Kontrola MiLoG: Szczegółowe informacje o wynikach pierwszej kontroli opublikowane zostały TUTAJ.

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższych treści możliwe jest jedynie w całości, z obowiązkowym podaniem źródła ocrk.pl.