Dotacje na kapitał obrotowy – kto pierwszy ten lepszy

Od 15 czerwca br. ruszył nabór składania wniosków o dotację na kapitał obrotowy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przeznaczy na ten cel 2,5 mld zł. Pomoc skierowana jest do średnich przedsiębiorstw, które w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa SARS CoV-2 znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dotacja na kapitał obrotowy jest kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców, którzy na dzień udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji lub odnotowali spadek obrotów wynoszący co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Przeznaczenie bezzwrotnej dotacji na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finansowaniem kapitału obrotowego, m.in. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności, ma pomóc w utrzymaniu działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział średnie przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę lub oddział mają na terenie Polski i zatrudniają  co najmniej 50, ale nie więcej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro albo roczna suma bilansowa nie przewyższa 45 mln euro. Aby przyporządkować swoją działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa, należy określić, czy spełniane są warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia – liczba zatrudnianych pracowników,
  • kryterium finansowego – wysokość obrotu oraz sumy bilansowej,
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

W ustaleniu właściwego statusu pomóc mogą kwalifikator MŚP https://kwalifikator.een.org.pl/, a także dostępne dokumenty źródłowe MŚP https://www.parp.gov.pl/definicja-msp.

Do jakiego programu złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, wnioski powinni składać do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsiębiorcy z pozostałych województw będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Należy pamiętać, że wskazując województwo, przedsiębiorca wybiera program operacyjny, w którym będzie składał wniosek o dofinansowanie, bez możliwości późniejszej zmiany programu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku znajdują się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy. Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r. lub do wyczerpania alokacji.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie prowadziła nabór wyłącznie dla średnich przedsiębiorców. Mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa – https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/3-miliardy-zlotych-z-funduszy-unijnych-na-wsparcie-biezacej-dzialalnosci-firm-w-czerwcu-ruszaja-nabory wnioski dla mikro i małych przedsiębiorców będą rozpatrywane przez regionalne instytucje, odpowiadające za zarządzanie środkami unijnymi, to jest przez Urzędy Marszałkowskie województw. W celu uzyskania informacji w zakresie możliwości, terminu i sposobu złożenia wniosku, w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, zachęcamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, funkcjonującym w danym regionie. Punkty można odnaleźć na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.