Zatrudniasz dłużnika alimentacyjnego? Miej się na baczności

Od grudnia 2020 r. pracodawca może zostać ukarany karą grzywny za niektóre wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Tym samym za nielegalne zatrudnianie pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym przewidziana jest kara w wysokości od 1500 zł do nawet 45 tys. zł.

Precyzując, sankcja dotyczy pracodawcy, który zatrudnia dłużnika alimentacyjnego „na czarno”, czyli bez umowy lub jeżeli w umowie o pracę wskaże wynagrodzenie w wysokości minimalnej, wypłacając równocześnie wyższe wynagrodzenie „pod stołem”. Do końca listopada br. za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego przewidziana była kara, jak w przypadku pracownika z niepotwierdzoną umową, który dłużnikiem nie był – od 1000 zł do 30 tys. zł. Wprowadzona zmiana ma na celu walkę z niepłaceniem alimentów przez dłużnika alimentacyjnego. W szczególności na cenzurowanym mogą znaleźć się przedsiębiorcy, którzy płacą swoim pracownikom minimalną pensję. Należy pamiętać, że kodeks pracy zabrania pytać osobę ubiegającą się o pracę o to, czy nie jest dłużnikiem alimentacyjnym. Częściowym rozwiązaniem może okazać się sprawdzenie, czy kandydat nie figuruje w Rejestrze Zadłużonych. Opisane przepisy Kodeksu pracy będą stosowane po 30 listopada 2020 r.