Diety i ryczałty a MiLoG, zakończona kolejna kontrola

Diety i ryczałty a MiLoG, zakończona kolejna kontrola

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach informacjami o zmianie interpretacji niemieckich służb kontrolnych, w sprawie kontroli płacy minimalnej i zaliczania w jej poczet poszczególnych składników wypłacanych kierowcom, wyjaśniamy, że przedstawiane informacje, w danym zakresie, znane są już od 2015 roku czyli od momentu publikacji wytycznych przez Urząd Celny.

Zaznaczyć należy, że zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przez pracownika podczas podróży służbowej, zgodnie z artykułem 3 dyrektywy 96/71, nie jest i nigdy nie był częścią niemieckiej, ani żadnej innej zagranicznej płacy minimalnej.

Z uwagi na powyższe, bardzo ważne jest, aby w prawidłowy i najbardziej optymalny sposób określić wypłacane kierowcom należności, a także rozważnie odpowiadać na pytania kontrolujących, dotyczące poszczególnych składników.

28.11.2017 r. zakończyła się pomyślnie kolejna (około setna) kontrola polskiego przewoźnika – klienta OCRK. Przy zachowaniu odpowiednich regulacji, do niemieckiej płacy minimalnej wliczone zostały w odpowiednim zakresie wypłacone polskie diety oraz ryczałty za noclegi, co umożliwiło minimalizację dopłat.

Cytując wiadomość otrzymaną od kontrolującego inspektora Zoll:

Odnośnie wypłaty minimalnego wynagrodzenia Państwa kierowców, zakończyłem kontrolę w dniu 28.11.2017 r. zgodnie z § 2 ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (niem. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz), bez zakwestionowania.

Podsumowując, podczas postępowania kontrolnego wskazana jest daleko idąca ostrożność, nie tylko jeśli chodzi o przekazywanie konkretnych dokumentów, ale także w formułowaniu odpowiedzi dotyczących kontroli płacy minimalnej, gdyż ich treść w decydujący sposób wpływa na wynik kontroli.