Delegowanie pracowników reakcja PE

Delegowanie pracowników reakcja PE

8 marca Parlament Europejski debatował nad propozycją nowelizacji przepisów dotyczących pracowników delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim, projekt został przedstawiony przez komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen.

 

Jedną z propozycji jest otrzymywanie wynagrodzenia zapewniającego ochronę pracownikom delegowanym, co oznacza, że każde z państw członkowskich mogłoby ustalić własną stawkę wynagrodzenia również dla pracowników delegowanych. Skutkiem wprowadzenia wysokich stawek mogłoby być wyeliminowanie delegowania w wielu krajach (np. Belgia, Holandia, Francja, Austria), ponieważ przyjmowanie takich pracowników stałoby się nieopłacalne. Firma, która wysyła pracowników do pracy za granicę ponosi znacznie więcej kosztów niż przy zatrudnianiu pracowników lokalnych, tym bardziej po zrównaniu wynagrodzeń pojawić się może problem nieopłacalności.

Marianne Thyssen opowiedziała się za przyjęciem zasady: ta sama płaca za tę samą pracę wykonaną w tym samym miejscu. Tym samym pracownicy delegowani powinni zostać objęci nie tylko przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, ale również innymi zasadami regulującymi kwestie wynagrodzeń w kraju świadczenia usługi. Ponadto pracownicy oddelegowani na okres dłuższy niż 24 miesiące będą uznani za pracowników stanowiących cześć rynku pracy kraju przyjmującego, aby zapobiec nadużyciom, takim jak zatrudnianie pracowników na mniej korzystnych warunkach niż obowiązujące w kraju przyjmującym.

Przed ostatecznym przyjęciem projektu legislacyjnego, w najbliższych miesiącach będzie on tematem dyskusji i analiz Parlamentu i Rady w ramach procedury współdecydowania.

 

źródło: Europa.eu, Gazeta Prawna