Debata TVP Info

Debata TVP Info o problemach zawodu kierowcy

W sobotę 07.01.2017r. miała miejsce debata TVP Info, podczas której poruszona została problematyka bezpieczeństwa w zawodzie kierowcy. 

W rozmowie brali udział: Prezes OCRK Bartosz Najman, Pani Barbara Surdykowska – NSZZ Solidarność, Pani Agnieszka Frasik – Radca Prawny, Pan Piotr Mikiel – zastępca Dyrektora Departamentu Transportu ZMPD. Debatę prowadziła Redaktor Anna Grabowska.

Eksperci zwracali uwagę na warunki zatrudnienia kierowców, składniki wynagrodzeń, a także na konieczność dostosowania infrastruktury do podróży służbowych kierowców zawodowych. Omawiano również problemy związane z bezpieczeństwem i komfortem pracy.

Więcej informacji na stronie Media o nas 

Debatę można obejrzeć na stronie TVP Info.