Dania – poznaj szczegóły rozliczania płacy minimalnej w Danii od 01.01.2021

rozliczanie płacy minimalnej - Dania

Dania jest kolejnym krajem wprowadzającym płace minimalne dla zagranicznych kierowców. Do momentu wejścia w życie Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców (luty 2022), płaca minimalna będzie tam obowiązywać jedynie podczas świadczenia przewozów kabotażowych i transportu kombinowanego, nie będzie dotyczyć transportu międzynarodowego

Te nowe wymogi były zapowiadane już początkiem 2020 roku, ale stawka płacy minimalnej oraz rejestr zgłoszeniowy zostały opublikowane dopiero w ostatnich dniach grudnia. Z tego powodu, ze względu na krótki czas na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych wymogów opublikowany został oficjalny komunikat o 3- miesięcznym okresie przejściowym (od 01.01.2021 do 31.03.2021), w którym służby mają pouczać zamiast stosowania kar fstyr.dk.

Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje w przyswajalnej formie:

1. Obowiązuje od: 01.01.2021

2. Dotyczy:

 • kabotaż w przewozie rzeczy (tylko pojazdami pow. 3,5 tony)
 • transport kombinowany
 • kabotaż w przewozie osób

3. Stawki godzinowe:

 • kabotaż i transport kombinowany w przewozie rzeczy 163,50 DKK (czyli około 99 zł za godzinę pracy)
 • kabotaż w przewozie osób 163,30 DKK
 • przewozy turystyczne 168,60 DKK
  Zapowiedziano już pierwszą korektę w/w stawek na marzec 2021.

4. Obowiązki przedsiębiorcy:

 • Zgłoszenie każdej operacji kabotażowej/transportu kombinowanego w formularzu 'Register for Foreign Transport Driving in Denmark’ dostępnym na stronie: virk.dk . Formularz dostępny jest w języku duńskim oraz angielskim. W porównaniu do formularzy z innych krajów jego obsługę można określić, jako intuicyjną. Należy jednak wspomnieć, że każdą operację kabotażową należy zgłosić osobno (jednorazowe zgłoszenie max. na 7 dni). System pobiera  dane o firmie na podstawie numeru NIP z europejskiego systemu VIES. Poniżej przykładowy zrzut ekrany ze zgłoszenia:

 • Informacje niezbędne do podania podczas zgłoszenia: dane firmy (nazwa, adres, dane kontaktowe), informacje o rodzaju transportu, numer rejestracyjny, okres zgłoszenia, dane kierowców. Umożliwiono modyfikację zgłoszeń.
 • Obowiązek udokumentowania pracy i płacy (ewidencja, odcinki wypłat, dokumenty przewozowe). Dokumentacja może być przedstawiana w j. duńskim lub angielski wraz z możliwością przedstawienia oryginałów w j. oryginalnym. Może być udostępniana elektronicznie, w rozsądnym czasie po zatrzymaniu pojazdu (nie może to jednak prowadzić do znacznego opóźnienia kontroli).

5. Dokumenty w pojeździe:

 • zgłoszenie – przykładowy wygląd zgłoszenia:

registraction Demnamrk

 • umowa o pracę
 • dokumentacja pracy i płacy (Może zostać dostarczona w rozsądnym terminie. Kierowca może skontaktować się z pracodawcą podczas kontroli celem uzyskania brakującej dokumentacji. Czynności te jednak nie mogą powodować znacznego opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli.)

Wszystkie dokumenty mogą być w wersji elektronicznej. Dopuszczalne języki: duński lub angielski.

Wymogi stosowane przez Danię nie są zaskoczeniem dla firm transportowych, podobne są stosowane od kilku lat w innych krajach. Uciążliwe może być każdorazowe zgłaszanie kierowców. Rozliczenie będzie się odbywało na podobnych zasadach jak w przypadku Holandii czy Włoch, z tą różnicą, że ew. dopłaty będą wyższe ze względu na bardzo wysoką stawkę godzinową wynoszącą niemalże 100 zł. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z instrukcja zgłoszenia dostępne będą dla firm korzystających z usługi Wsparcia lub rozliczanych przez OCRK w aktualizowanej tabeli zagranicznych płac minimalnych razem z informacjami dla wszystkich innych krajów.