Czas pracy kierowcy. Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy

Czas pracy kierowcy. Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7 kierowca ma obowiązek „wprowadzać w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy”. Zatem kierowca wkładając kartę do tachografu po odpoczynku dziennym lub tygodniowym powinien wskazać kraj, w którym rozpoczyna pracę oraz przed odpoczynkiem dziennym lub tygodniowym wskazać państwo zakończenia zmiany. Ma to wpływ na czas pracy kierowcy.

 

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy

Kierowca ma możliwość wprowadzenia wpisu miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy – podczas wkładania i wyjmowania karty kierowcy z tachografu cyfrowego oraz manualnie przy rozpoczęciu zmiany pracy nawet wtedy, kiedy karta kierowcy jest już zalogowana w tachografie. Należy jednak podkreślić, iż drugi ze sposobów logowania się może spowodować naruszenie. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 165/2014 kierowca ma obowiązek wprowadzać kraj rozpoczęcia i zakończenia pracy, zatem ten wpis nie może zostać potraktowany jako moment, kiedy kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem. Fakt ten w praktyce kontrolnej jest interpretowany jako minuta aktywności innej pracy.

W poniższym przykładzie kierowca zalogował się – rozpoczął pracę we Francji o godzinie 07:05, a tym samym rozpoczął dzienny okres pracy. Wylogowanie nastąpiło o godzinie 22:38 co spowodowało, że jego odpoczynek zaczął liczyć się od tego momentu. W dobie kierowcy czas odpoczynku wyniósł 8 godzin i 27 minut. Postępowanie takie naraża kierowcę oraz przedsiębiorstwo na grzywnę podczas kontroli za zbyt krótki odpoczynek dzienny.

czas-pracy-kierowcy-1

 

Zbyt częste zaznaczanie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy

Kolejnym zagrożeniem dla kierowców związanym z logowaniem się jest zbyt częste zaznaczanie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy, co powoduje, że nie wszystkie wpisy są zapisywane na karcie kierowcy. Należy zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) 3821/85, TCS 404, które w dalszym ciągu pozostaje dokumentem właściwym w zakresie nieuregulowanym w Rozporządzeniu nr 165/2014, karta kierowcy ma przechowywać minimum 84, a maksymalnie 112 wpisów, w zależności od typu karty. W przypadku polskich kart kierowców wydawane są karty o pojemności 112, więc jeżeli kierowca dokonuje dwóch wpisów kraju na dzień, to pojemność jego karty wynosi 56 dni. Jednak jeżeli np. w zespole wykonuje 6 wpisów (przy każdej zmianie karty) to zapisze się tylko 18 dni, a to może również przyczynić się do nałożenia grzywny podczas kontroli czasu pracy kierowcy.

czas-pracy-kierowcy-2

 

Grzywny w Europie Zachodniej

Obecnie w Polsce brak dokonania wpisu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy nie wiąże się z grzywną. Natomiast w Europie Zachodniej braki te podczas kontroli powodują nałożenie mandatów w wysokości od 30 euro do 150 euro, w zależności od taryfikatora danego państwa.

W Hiszpanii oprócz wyboru państwa należy również podać region, w którym kierowca rozpoczyna i kończy pracę. Zastrzeżenie to jest zgodne z Rozporządzeniem nr 165/2014, które umożliwia państwom członkowskim wymóg podawania przez kierowców bardziej szczegółowych informacji np. danych geograficznych.

Podsumowując, pomimo braku kary w Polsce, fakt prawidłowego zaznaczania państwa rozpoczęcia i zakończenia pracy ma istotny wpływ na czas pracy kierowcy i jego analizę, w szczególności rejestrowania wszystkich aktywności względem bazy firmy, czy też miejscem zamieszkania kierowcy oraz porównywania rzeczywistych przebiegów pojazdu z teoretycznymi.

 


Autor:

Daria Panek, Specjalista ds. Szkoleń OCRK