Bezpłatne szkolenia OSPTN i VIAON w Katowicach i Gdańsku

Zapraszamy członków OSPTN na bezpłatne warsztaty szkoleniowe poświęcone transportowi nienormatywnemu.

Tematem przewodnim szkoleń będą „Praktyki kontrolne oraz liczne zmiany w gabarytach”. Spotkania organizowane są przez OSPTN, we współpracy z VIAON oraz WITD. Prelekcje poprowadzą m.in. eksperci OCRK w zakresie ITD i PIP – Jakub Ordon (Katowice) i Karol Lekowski (Gdańsk). W pierwszej części podejmą oni temat:

Jak prawidłowo rozliczać pracę minimalną w Europie:

  • najnowsze zmiany,
  • struktura płacowa,
  • praktyka kontrola (Niemcy, Francja, Austria),
  • projekt dyrektywy o delegowaniu,
  • polski projekt zmian zwrotu kosztów podróży służbowej.

 A następnie przybliżą zagadnienie:

 Praktyki kontrolne polskich służb kontrolnych:

  • różnice interpretacyjne WITD i Urzędów Celno-Skarbowych (na przykładzie ważeń pojazdów i rejestracji danych),
  • zmiana systemu mocowania ładunków w Polsce,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli ITD, aktualne trendy.

Podczas szkolenia istotne kwestie poruszy Prezes Zarządu OSPTN – Łukasza Chwalczuk.

Spotkanie jest idealną okazją, by uzupełnić swoją wiedzę w zakresie regulacji i problematyki branży transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu nienormatywnego. Umożliwia również pozyskanie nowych kontaktów z innymi przedstawicielami sektora TSL.

Terminy szkoleń:

Katowice – 05.04.2018 r.

Gdańsk – 09.04.2018 r.

Program szkoleń oraz  formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: ponadnormatywni.pl