Berlin nie zmienia zdania ws. płacy minimalnej

Berlin nie zmienia zdania ws. płacy minimalnej

W liście do Komisji Europejskiej, Berlin nie zmienia zdania w sprawie płacy minimalnej i podtrzymał stanowisko, że przepisy dla zagranicznych kierowców są zgodne z prawem UE.

„KE uważa, że zastosowanie tych przepisów do wszystkich operacji transportowych na terenie Niemiec w nieproporcjonalny sposób ogranicza swobodę świadczenia usług i wolny przepływ dóbr w UE. Upomnienie to początek postępowania o naruszenie prawa UE, które w ostateczności może skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.”

„Natomiast władze w Berlinie uważają, że zagranicznego kierowcę, który wykonując usługę transportową, przejeżdża przez Niemcy tranzytem, można uznać za pracownika delegowanego co najmniej w takim przypadku, gdy zleceniodawca tej usługi ma siedzibę w Niemczech. Chodzi na przykład o sytuację, gdy kierowca polskiej firmy transportowej przewozi towar z Polski do Francji na zlecenie firmy niemieckiej.”

Zgodnie z unijnym prawem pracownik delegowany ma otrzymywać płacę minimalną kraju UE, na którego terenie wykonuje pracę.

Pomimo podtrzymania swojego stanowiska, Niemcy są gotowe do dalszych rozmów z Komisją Europejską, by znaleźć kompromis. Najprawdopodobniej, KE prześle w październiku kolejne upomnienie.

 

Źródło: Wyborcza.biz