Austria zmiany dot. delegowania pracowników

Austria zmiany dot. delegowania pracowników branży transportowej

 

01.06.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii, numer 44-LSD-BG.

Przedstawiamy zmiany związane z delegowaniem pracowników branży transportowej:

  • Zgłoszenie pracowników od 01.06.2017 r. odbywać się będzie na nowym formularzu, który został przygotowany specjalnie dla firm transportowych (zaświadczenia wystawione do tego dnia na dotychczas obowiązującym druku, będą ważne na okres na który zostały wystawione),
  • Nowe zaświadczenia różnić się będą od obowiązujących m.in. następującymi elementami:

– będą mogły być wystawiane na okres 6 miesięcy,

– zostanie zniesiona konieczność wskazywania zleceniodawców,

– należało będzie wskazać nr. rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy na terenie Austrii.

  • Zminimalizowana zostanie ilość dokumentów, które należy przechowywać w kabinie pojazdu. Wymagane będą następujące dokumenty:

– umowa o pracę (przetłumaczona na język angielski lub niemiecki),

– zaświadczenie A1,

– zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców w myśl art. 36 Rozporządzenia (UE) nr 165/2014 (karta kierowcy, wykresówki),

– zaświadczenie o delegowaniu.

Pozostałe dokumenty przetłumaczone na język niemiecki, potwierdzające naliczenie oraz wypłatę należnego wynagrodzenia, mają zostać przesłane stronie austriackiej najpóźniej do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odbyła się kontrola.

  • Potwierdziły się informacje, że nie jest wymagane posiadanie reprezentanta na terenie Austrii, w przypadku, gdy tę funkcję pełni kierowca.

 

W sytuacji, gdy zostanie opublikowany nowy formularz zgłoszeniowy, przekażemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące jego wypełniania.