Aspekty stosowania wymogu płacy minimalnej

Aspekty stosowania wymogu płacy minimalnej

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie poinformował na swoich stronach o formalnych i praktyczno-technicznych aspektach dotyczących stosowania niemieckiej płacy minimalnej.

Wg. zamieszczonych informacji:

 

  • Strona niemiecka podkreśla, że kontrole będą prowadzone wyrywkowo, a ewentualne kary będą stosowane w przypadku umyślnego wykroczenia i to po udowodnieniu przez  organ kontrolujący. Kierowcy w żadnym przypadku nie będą kontrolowani w zakresie MiloG, ani też karani, odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą jedynie pracodawcy.
  • Wbrew wcześniejszym informacjom nie ma wymogu posiadania przez kierowcę kopii umowy o pracę czy kopii wysłanego formularza informacyjnego 037 mobil.
  • Nie ma jednolitego wzoru dla prowadzenia dokumentacji czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec. W przypadku kontroli sprawdzane będą 4 dokumenty:

– rozliczenie czasu pracy,
– rozliczenie wynagrodzenia za okres pracy na terenie Niemiec wg stawki 8,50 euro

brutto,

– umowa o pracę, ewentualnie odpowiedni aneks oraz dowody wypłaty pracownikowi
w/w wynagrodzenia. Treść a nie forma będzie w tym przypadku istotna dla

kontrolujących.

  • Od naliczonego wynagrodzenia nalicza się i odprowadza  składki do ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy wg. polskich, a nie niemieckich stawek.

 

Źródło oraz pełna informacja