Aktualizacja zaświadczenia koniecznego przy wjeździe na teren Francji

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od dnia 25.05.2020r. przy wjeździe na teren Francji konieczne jest przedstawienie nowego oświadczenia o celu podróży. Osoby wjeżdżające na teren tego kraju zobowiązane są do wypełnienia i zabrania ze sobą Międzynarodowego Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz oświadczenia potwierdzającego brak objawów zakażenia COVID-19. Komplet tych dokumentów wymagany będzie do okazania podczas ewentualnej kontroli.

W przypadku kierowców firm transportowych koniecznym będzie zaznaczenie następującego powodu przekroczenia granicy:

Dokumenty dostępne są pod linkami:

Międzynarodowego Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz oświadczenia potwierdzającego, brak objawów zakażenia COVID-19 wersja FR

Międzynarodowego Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz oświadczenia potwierdzającego, brak objawów zakażenia COVID-19 – tłumaczenie

 

W okresie obowiązywania obecnego oświadczenia a także poprzednich, nie dotarły do naszej firmy żadne informacje, aby którykolwiek z naszych klientów otrzymał karę za brak aktualnego oświadczenia w przypadku, gdy kierowcy posiadali nieaktualne już oświadczenie lub inne dokumenty wskazujące, że ich wjazd na terytorium Francji związany jest z wykonywaniem transportu międzynarodowego. Niemniej jednak zalecamy, aby przed wjazdem do Francji „wyposażyć” swoich kierowców w aktualne oświadczenie.

 

Źródło:

————–

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage