Aktualizacja wzorów zaświadczeń o oddelegowaniu do Francji

Aktualizacja wzorów zaświadczeń o oddelegowaniu do Francji

W dniu wczorajszym, na stronach francuskiego ministerstwa środowiska, ukazała się aktualizacja zaświadczeń o oddelegowaniu pracowników w sektorze transportowym.

 

Treść dokumentu dotyczącego oddelegowania pracownika realizującego transport drogą lądową w ramach realizacji świadczenia usług przez firmę przewozową, uległa zmianie w następujących, istotnych miejscach:

 

– dodano konieczność uzupełnienia pola:

Identité du représentant en France: ______________________

Dane identyfikacyjne przedstawiciela we Francji: ______________________

– usunięto sekcję dotyczącą kosztów przejazdu pracownika:

Frais de voyage (cocher la case correspondante):

Koszty podróży (zaznaczyć odpowiednie pole):

– zmieniono tekst wiersza w załączniku do zaświadczenia dotyczącego stawki pracownika na:

Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant):

Stawka wynagrodzenia brutto stosowana podczas oddelegowania (w przeliczeniu na euro):

 

Nowy wzór zaświadczenia w j.francuskim dostępny jest TUTAJ.

Nowy wzór zaświadczenia w j.polskim dostępny jest TUTAJ.

 

W przypadku delegowania pracownika pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, należy również skorzystać z osobnych aktualnych wzorów, które zamieszczamy poniżej:

 

Zaświadczenie o delegowaniu pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej grupy

 

Zaświadczenie o delegowaniu – agencje pracy tymczasowej