Aktualizacja Luksemburg: płaca minimalna w transporcie zawieszona

Zmiana komunikatu na stronie luksemburskiej Inspekcji Pracy

Luksemburg ponownie zaktualizował wytyczne dotyczące płacy minimalnej dla sektora transportowego. O ile komunikat z 23 stycznia 2018 r. na stronie:

http://www.itm.lu/en/home/detachement/transport-international.html

zawierał informacje o czasowym wyłączeniu z zakresu stosowania przepisów jedynie przewozów międzynarodowych z załadunkiem i rozładunkiem na terytorium Luksemburga:

Komunikat z 23 stycznia Luksemburg

 

to komunikat z 24 stycznia 2018 r. dodatkowo zawiera także wyłączenie przewozów kabotażowych:

komunikat po zmianach z 24 stycznia - Luksemburg

Dobra wiadomość dla polskich firm transportowych

To bardzo dobra wiadomość dla polskich przewoźników. Z uwagi na nieprecyzyjny pierwotny komunikat w tym zakresie, OCRK zwróciła się w dniu wczorajszym do luksemburskiej Inspekcji Pracy (Inspection du travail et des mines) o doprecyzowanie tych informacji – co zostało uczynione w dniu dzisiejszym.