15 000 zł zaoszczędzone dzięki pomocy eksperta OCRK

Firma transportowa z województwa kujawsko-pomorskiego została poddana kontroli ważenia zarówno nacisków osi, jak i rzeczywistej masy całkowitej, wykazując przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Ku zaskoczeniu przewoźnika z przeprowadzonych czynności sporządzono dwa protokoły kontroli, co skutkowało wszczęciem przez Inspekcję Transportu Drogowego osobnych postępowań zagrożonych karami w wymiarze 15 000 i 5 000 zł.

Stan prawny

Za wyjaśnienie sprawy i sporządzenie stosownej dokumentacji odpowiedzialny był ekspert OCRK, Jarosław Łabisz. Sprawa była skomplikowana i stanowiła pewien precedens, gdyż nigdy wcześniej Organ nie próbował nałożyć dwóch kar za jedno przekroczenie na ten sam podmiot. Zaistniała sytuacja jest wynikiem znowelizowanej w 2018 r. ustawy o transporcie drogowym, w której dodano do taryfikatora kary za przeładowanie pojazdu, w związku z czym kara za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej znajduje się obecnie w dwóch różnych aktach: ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym. Organ kontrolny postanowił skorzystać ze sposobności i nałożyć na przewoźnika dwie kary.

Pomoc eksperta

Mimo obszernych wyjaśnień, organ nadal trwał w przekonaniu, iż nałożenie kar na podstawie dwóch ustaw za popełnienie przez przewoźnika tylko jednego naruszenia jest słuszne. W związku z przyjętym stanowiskiem, złożono odwołanie od decyzji Organu I instancji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który niestety podzielił stanowisko Wojewódzkiego Inspektora, utrzymując decyzję w mocy. Na tym etapie przewoźnik postanowił skorzystać z drogi sądowej i przy pomocy eksperta OCRK, Jarosława Łabisza wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w orzeczeniu ostatecznie przyjął argumenty przewoźnika odnośnie podwójnego karania, uchylając obydwie decyzje. Pełne zaangażowanie i profesjonalne działania eksperta w trakcie długofalowego procesu obrony klienta pozwoliły uniknąć najwyższej kary przewidzianej za poruszanie się pojazdem nienormatywnym.