Zmiana ilości kierowców

  Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

  NIP*

  Osoba zgłaszająca:

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  wnioskuję o zmianę ilości Kierowców** objetych Umową:  

  Nr Umowy*:

  typ Usługi*:

  Rodzaj Abonamentu

  Aktualna liczba Kierowców

  rozliczanie czasu pracy Kierowców

  Analiza i Rozliczanie / OCRK PREMIUM TACHO

  Analiza

  Bus z Rozliczeniem / OCRK PREMIUM BUS / OCRK PREMIUM Mobile BUS

  OCRK WSPARCIE

  -

  *

  pole obowiązkowe do wypełnienia

  **

  złożenie wniosku o zmianę ilość Kierowców objętych Umową nie jest równoznaczne z jego akceptacją przez OCRK. W odpowiedzi zwrotnej na złożony wniosek otrzymają Państwo informację o możliwościach oraz warunkach zmiany ilości Kierowców.