Płaca minimalna w Austrii

Płaca minimalna w Austrii

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców rozlicza austriacką płacę minimalną, zgodnie z ustawą „o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego”, która weszła w życie 01.01.2017 r. oraz udziela pomocy w spełnieniu obowiązków administracyjnych.

 

OCRK zapewnia:

  • Rozliczanie czasu pracy kierowców na terenie Austrii w językach polskim i niemieckim.
  • Przygotowanie aneksu do umowy o pracę w języku niemieckim, zawierającego niezbędne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego.
  • Sporządzanie odwołań od austriackich decyzji administracyjnych.
  • Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki austriackiej płacy minimalnej.
  • Dostęp do tłumaczeń polsko-niemieckich na atrakcyjnych warunkach.

Płaca minimalna w Austrii – informacje szczegółowe

Według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie 01.01.2017 r.) płaca minimalna i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

Poniżej przedstawiamy wymogi, jakie musi spełnić pracodawca w związku z delegowaniem kierowcy:

Obowiązek wyznaczenia reprezentanta firmy na terenie Austrii

Powyższa zasada nie dotyczy pracowników mobilnych (kierowców w branży transportowej – transport towarów i/lub osób), którzy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji zgłoszeniowej w miejscu pracy (w pojeździe).

W związku z powyższym, należy jedynie w formularzu wskazać osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz. W przypadku, gdy nie jest to osoba wskazana w KRS, pełnomocnika należy zgłosić oddzielnie na druku elektronicznym  ZKO1-A (tłumaczenie) wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody – druk ZKO1-Z (tłumaczenie). Dopiero po wpłynięciu do Centralnej Jednostki Koordynującej, dokumenty nabierają ważności (adres we wniosku). Do czasu otrzymania potwierdzenia o ewentualnym ustanowieniu pełnomocnika firmy, zalecamy w formularzu wpisywać osobę z KRS.

Przechowywanie dokumentacji w pojeździe

Wymagana dokumentacja, która powinna znajdować się w pojeździe od momentu przekroczenia granicy austriackiej przez kierowcę:

Od stycznia 2017:

  • zgłoszenie oddelegowania ZKO 3 (względnie udostępnione podczas kontroli w formie elektronicznej),
  • potwierdzenie ubezpieczenia A1,
  • umowa o pracę (przetłumaczona na język niemiecki lub angielski).

W praktyce, od lutego 2017 dodatkowo:

  • ewidencja czasu pracy w Austrii,
  • dokumentacja płacowa wraz z potwierdzeniem rozliczenia się z pracownikiem.

Zgłoszenie pracownika delegowanego

Zagraniczny pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia faktu oddelegowania przed wjazdem na terytorium Austrii. Zgłoszenie musi nastąpić wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego ZKO3.

Każde oddelegowanie należy zgłaszać oddzielnie, a o zmianach danych bezzwłocznie informować.