Aplikacja Mobilna Mobile BUS

Minimum formalności z aplikacją mobilną

Nasza nowa aplikacja OCRK Mobile BUS została stworzona z myślą o ułatwieniu kierowcy busa codziennych czynności związanych z rejestracją przebiegu podróży służbowej. Dzięki aplikacji oznaczanie początku i końca delegacji nigdy jeszcze nie było tak proste. Po rozpoczęciu delegacji jej przebieg oraz informacje, takie jak miejsce i czas przekroczenia granic, są rejestrowane automatycznie na podstawie danych z GPS. OCRK Mobile BUS ogranicza do minimum niezbędne formalności i sprawia, że kierowca nie musi tracić czasu na ręczne wypisywanie delegacji, odcinków zagranicznych i zdarzeń jazdy. Aplikacja dostępna jest w pięciu wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, białoruskiej oraz angielskiej), aby kierowca mógł dostosować ją do swoich potrzeb.

Maksimum korzyści dla przewoźnika

Aplikacja mobilna OCRK Mobile Bus zapewnia również wiele udogodnień właścicielowi firmy transportowej do 3,5 tony. Nie wymaga stałego dostępu do Internetu, więc nie generuje dodatkowych kosztów. Dzięki jej wykorzystaniu przewoźnik nie musi obawiać się, że kierowca omyłkowo przekaże mu błędne dane o delegacji, ponieważ otrzymuje faktyczne informacje w oparciu o technologię GPS. Dane o delegacjach i odcinkach zagranicznych z aplikacji są automatycznie przesyłane na specjalną platformę APD, na której są dostępne dla OCRK do rozliczenia płacy minimalnej oraz dla osoby zarządzającej firmą w celu weryfikacji i edytowania zdarzeń jazdy np. poprzez dodanie innych prac. Taki obieg danych znacznie skraca i usprawnia proces rozliczania delegacji.