Zmiana danych firmy

  Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

  NIP*

  Numer Umowy

  Osoba zgłaszająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  zgłaszam zmianę danych Firmy:

  dane do zmiany:

  aktualne dane:

  Nazwa Firmy

  Adres siedziby Firmy

  Adres korespondencyjny

  NIP**

  *

  pole obowiązkowe do wypełnienia

  **

  może wiązać się z koniecznością podpisania trójstronnej Umowy Cesji