Zmiana danych firmy

  Działając w imieniu i na rzecz Firmy:
  NIP*
  Numer Umowy
  Osoba zgłaszająca
  Imię*
  Nazwisko*
  Adres email*
  Nr telefonu*
  zgłaszam zmianę danych Firmy:
  dane do zmiany: aktualne dane:
  Nazwa Firmy
  Adres siedziby Firmy
  Adres korespondencyjny
  NIP**
  * pole obowiązkowe do wypełnienia
  ** może wiązać się z koniecznością podpisania trójstronnej Umowy Cesji