Telefon interwencyjny

  Działając w imieniu i na rzecz Firmy:
  NIP*
  Nr Umowy
  Osoba zgłaszająca:
  Imię*
  Nazwisko*
  Adres email*
  Nr telefonu*
  Przesyłam listę Kierowców i Pracowników do aktywacji Telefonu interwencyjnego 24/7**
  Imię Nazwisko nr Telefonu

  * pole obowiązkowe do wypełnienia
  **Z Usługi mogą korzystać Kierowcy (w ilości

  wskazanej w Umowie). Dodatkowo możesz wyznaczyć innych

  pracowników, którzy mogą korzystać z Usługi w liczbie:

  - 2 osób – gdy Umowa obejmuje do 10 Kierowców,

  - 4 osób – gdy Umowa obejmuje 11-30 Kierowców,

  - 5 osób – gdy Umowa obejmuje 31-50 Kierowców,

  - 6 osób – gdy Umowa obejmuje 51-80 Kierowców,

  - 8 osób – gdy Umowa obejmuje 81-100 Kierowców,

  - 10 osób– gdy Umowa obejmuje powyżej 100 Kierowców