Telefon interwencyjny

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:
NIP*
Nr Umowy
Osoba zgłaszająca:
Imię*
Nazwisko*
Adres email*
Nr telefonu*
Przesyłam listę Kierowców i Pracowników do aktywacji Telefonu interwencyjnego 24/7**
Imię Nazwisko nr Telefonu

* pole obowiązkowe do wypełnienia
**Z Usługi mogą korzystać Kierowcy (w ilości

wskazanej w Umowie). Dodatkowo możesz wyznaczyć innych

pracowników, którzy mogą korzystać z Usługi w liczbie:

- 2 osób – gdy Umowa obejmuje do 10 Kierowców,

- 4 osób – gdy Umowa obejmuje 11-30 Kierowców,

- 5 osób – gdy Umowa obejmuje 31-50 Kierowców,

- 6 osób – gdy Umowa obejmuje 51-80 Kierowców,

- 8 osób – gdy Umowa obejmuje 81-100 Kierowców,

- 10 osób– gdy Umowa obejmuje powyżej 100 Kierowców