Cesja

  Działając w imieniu i na rzecz Firmy:
  NIP*
  Osoba zgłaszająca:
  Imię*
  Nazwisko*
  Adres email*
  Nr telefonu*
  wnioskuję o przeniesienie praw i obowiązków** wynikających z Umowy nr:  
  Nr Umowy*

  na Firmę
  NIP*
  Imię oraz Nazwisko osoby kontaktowej*
  Adres email*
  Nr telefonu*
  * pole obowiązkowe do wypełnienia