Cesja

  Działając w imieniu i na rzecz Firmy:

  NIP*

  Osoba zgłaszająca:

  Imię*

  Nazwisko*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  wnioskuję o przeniesienie praw i obowiązków** wynikających z Umowy nr:  

  Nr Umowy*

  na Firmę

  NIP*

  Imię oraz Nazwisko osoby kontaktowej*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  *

  pole obowiązkowe do wypełnienia