Cesja

Działając w imieniu i na rzecz Firmy:
NIP*
Osoba zgłaszająca:
Imię*
Nazwisko*
Adres email*
Nr telefonu*
wnioskuję o przeniesienie praw i obowiązków** wynikających z Umowy nr:  
Nr Umowy*

na Firmę
NIP*
Imię oraz Nazwisko osoby kontaktowej*
Adres email*
Nr telefonu*
* pole obowiązkowe do wypełnienia