Połączenie OCRK Polska Sp. z o.o. ze spółką NUSS Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy o połączeniu OCRK Polska Sp. z o.o. ze spółką NUSS Sp. z o.o.

Z dniem 01.02.2021r. spółka NUSS Sp. z o.o. została rozwiązana i przestała istnieć jako odrębny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie prawa i obowiązki NUSS Sp. z o.o. wstąpiła spółka OCRK Polska Sp. z o.o.

Stroną umowy łączącej Państwa dotychczas ze spółką  NUSS Sp. z o.o., z mocy prawa, stała się OCRK Polska Sp. z o.o.

Zmiana powyższa nie wymaga wprowadzenia jakiejkolwiek modyfikacji do zawartej umowy i następuje automatycznie, bez konieczności zawierania aneksów.

Prosimy dokonać odpowiednich zmian w Państwa systemach księgowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu >>>