Wrocław – Aktualne wyzwania branży transportowej. Na co i jak przygotować się w najbliższym czasie

Aktualne wyzwania branży transportowej.
Na co i jak przygotować się w najbliższym czasie
Aktualne wyzwania branży transportowej.
Na co i jak przygotować się w najbliższym czasie

Informacje ogólne

Organizator: INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data szkolenia: 29-10-2021

Trenerzy:

Piotr Dajema

Mateusz Włoch

Typ szkolenia: otwarte

Dedykowane dla: firm wykonujących usługi transportowe

Liczebność grupy: 35 osób

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin 30 minut w zależności od aktywności grupy

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Szkolenie prowadzone jest stacjonarnie.

Cena: 1 osoba – 699 zł netto, 2 osoby i więcej – 599 zł netto (za osobę). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią powoli wracamy do normalności. Podczas wielu spotkań prowadzonych zdalnie, wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania o szkolenia stacjonarne, które są idealną okazją, aby swobodnie porozmawiać i wymienić wzajemne spostrzeżenia. Dla naszego zespołu taka forma spotkań również jest wartością dodaną, ponieważ możemy poznać Państwa opinie, problemy oraz wyzwania, z którymi się mierzycie. Aktualna sytuacja pozwala nam spotkać się stacjonarnie, a my na pewno wykorzystamy ten czas, ponieważ pojawiły się na horyzoncie bardzo ważne dla branży tematy, które w nowym roku zrewolucjonizują system wynagrodzeń.

Podczas kolejnej odsłony szkoleń skupimy się na nadchodzących zmianach, by polski przewoźnik mógł się do nich jak najlepiej przygotować. Poruszona zostanie tematyka związana ze zmianami podyktowanymi kolejnym etapem wejścia w życie zapisów pakietu mobilności. Przybliżymy Państwu nową koncepcję platformy do zgłaszania pracowników delegowanych oraz inne zmiany przygotowywane przez Komisję Europejską dotyczące delegowania. Przedstawimy zasady klasyfikacji odcinków, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, który pobyt w kraju objęty płacą minimalną podlega pod dodatkowe wynagrodzenie zagraniczne. Porozmawiamy także o sposobach automatyzacji wyznaczania odcinków, które podlegają pod konieczność wypłaty zagranicznej płacy – tak, żeby zdążyć na luty 2022.

Zwrócimy uwagę na to, co dzieje się już dziś. Dzięki wypracowanemu doświadczeniu przedstawimy aktualne interpretacje dotyczące kontroli zagranicznych płac minimalnych w zakresie zaliczania diet oraz ryczałtów noclegowych.

Pozostając w tematyce wynagrodzeń, rzetelnie przedstawimy procedowane polskie zmiany przepisów w zakresie płac kierowców wraz z ich wyjaśnieniem oraz przewidywanym skutkiem. Bazując na obserwacji zapisów kart kierowców pokażemy, jakie są i jakie mogą być konsekwencje nadużywania przez pracowników innych prac oraz podpowiemy, jak walczyć z tym procederem.

Uchylimy rąbka tajemnicy i pokażemy, jak inspektorzy zdalnie już dziś sczytują tachografy. Poznamy też wszystkie informacje dotyczące przekroczeń granic, które będą już od lutego rejestrowane obowiązkowo w tachografie, pod groźbą dotkliwych sankcji finansowych.

Przyjrzymy się nowym narzędziom oraz informacjom, które otrzymają inspekcje – jak np. dostęp do oceny przewoźnika na drodze.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa.

Program szkolenia

1. Zmiany w delegowaniu od 02.02.2022 roku wprowadzane pakietem mobilności:

 • system IMI oraz zgłoszenia;
 • aktualne prace grupy ekspertów dot. delegowania przy Komisji Europejskiej;
 • klasyfikacja odcinków podlegających pod delegowanie.

2. Wyjaśnienie zmian procedowanych przez rząd dotyczących m.in. wprowadzenia wymagań pakietu mobilności do polskich przepisów, wynagrodzeń kierowców, wymogów zawodu przewoźnika drogowego, nowych naruszeń i taryfikatorów.

3. Analiza kosztów wynagrodzeń kierowców po wejściu w życie pakietu mobilności i zmian w polskich przepisach. Propozycje rozwiązań optymalizacji wzrostu kosztów wynagrodzeń. Proponowana struktura wynagrodzenia na 2022 rok.

4. Zmiany w organizowaniu przewozów od 21.02.2022 roku dotyczące nowych zasad kabotażu oraz obowiązków związanych m.in. z powrotem pojazdów. Przedstawienie wniosków raportu zleconego przez Komisję Europejską.

5. Tachografy inteligentne 2-giej generacji – dokładne funkcje oraz konkretne daty. Czy w starszych tachografach trzeba zatrzymywać i wprowadzać przekroczenie granicy?

6. Zdalne kontrole tachografów – w jaki sposób przebiegają i jakie dane wysyłają tachografy?

7. Aktualne postępowania dotyczące dobrej reputacji (zawieszenia licencji) oraz nadchodzące zmiany. Jak organy kontrolne będą klasyfikować firmy – ranking przewoźników.

8. Nasilenie kontroli zagranicznych płac minimalnych – interpretacje inspekcji, szczególnie w zakresie zaliczania diet i ryczałtów.

9. Zmora przewoźnika – nadużywanie innych prac. Jak z tym walczyć? Dlaczego problem narasta i jakie będą konsekwencje w przyszłości?

10. Ciekawe systemy premiowania kierowców.

11. Plany kontroli wprowadzonych rok temu zasad pakietu mobilności w zakresie m.in. organizacji obowiązkowego powrotu kierowcy oraz odpoczynków tygodniowych.

Lokalizacja

 

Novotel Wroclaw Centrum

Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

Formularz zgłoszeniowy

  Osoba zgłaszająca

  Podaj Imię zgłaszającego

  Podaj nazwisko zgłaszającego

  Podaj nr telefonu zgłaszającego

  Podaj email zgłaszającego

  Podaj nr fax zgłaszającego

  Podaj stanowisko zgłaszającego


  Uczestnicy

   

  Uczestnik nr 1

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 2

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 3

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 4

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 5

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 6

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 7

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 8

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 9

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 10

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


  Dane do faktury

  Faktura może być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

  Firma

  NIP

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Osoba fizyczna

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Uwagi


  Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

  Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

  Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

  Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych