Szkolenie online 28.04.2021 – Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców w 2021 – struktura, płace minimalne, pakiet mobilności

Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców w 2021 -
struktura, płace minimalne, pakiet mobilności
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców w 2021 -
struktura, płace minimalne, pakiet mobilności

Informacje ogólne

Organizator: INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data szkolenia: 28-04-2021

Trenerzy:

Jakub Ordon

Piotr Dajema

Typ szkolenia: otwarte

Dedykowane dla: firm wykonujących usługi transportowe

Liczebność grupy: 45 osób

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin w zależności od aktywności grupy

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Szkolenie prowadzone jest tylko w wersji online.

Szkolenie płatne, zapraszamy do kontaktu.

tel. 22 113 40 60
e-mail: szkolenia@inelo.pl

 

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Od 20 sierpnia ubiegłego roku zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej. Kolejne aktualizacje przepisów, obejmujące delegowane i dostęp do rynku, wejdą w życie już początkiem 2022 roku. Niestety wraz z mijającym czasem pojawia się coraz więcej wątpliwości, pytań i przykładów różnych interpretacji nowych przepisów.

Podczas szkolenia poruszone zostaną najciekawsze i jedne z najważniejszych przypadków naruszeń, które wynikają niejednokrotnie z błędnej interpretacji przepisów. Ponadto przybliżymy Państwu stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie objaśnienia przepisów czasu jazdy i odpoczynku wprowadzonych w ramach pakietu mobilności.

Kolejna część szkolenia poświęcona zostanie kwestiom płacowym. W konsekwencji zaplanowanych zmian w przepisach o delegowaniu kierowców zmienią się wynagrodzenia pracowników objętych zagraniczną płacą minimalną. Reakcją na wspomniane zmiany powinna być nowelizacja przepisów krajowych. Podczas spotkania przedstawimy możliwe scenariusze, które pozwolą wdrożyć odpowiednie działania w Państwa firmach. Nowy rok to także waloryzacja stawek wynagrodzeń zarówno w Polsce, jak i w wielu innych państwach. Na przygotowanej dla uczestników ulotce przekażemy w pigułce wszystkie niezbędne informacje na temat płacy minimalnej w poszczególnych krajach. Niestety, ale w trakcie licznych szkoleń w firmach transportowych często spotykamy się z błędnymi strukturami wynagrodzeń. Na szkoleniu wytłumaczymy najważniejsze zasady dotyczące prawidłowego wynagradzania kierowcy w oparciu o kontrole polskich oraz zagranicznych organów kontrolnych.

Na każdego uczestnika czekają niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa.

Program szkolenia

 1. Prawidłowa struktura wynagrodzenia kierowców w 2021 roku – jakie składniki powinna zawierać?
 2. Ostatnie zmiany w zagranicznych płacach minimalnych (m.in. nowe stawki oraz płaca minimalna w Danii). Na co zwracać szczególną uwagę w związku z rozliczaniem zagranicznej płacy minimalnej?
 3. Pakiet mobilności – najważniejsze informacje w oparciu o konkretne przykłady z oprogramowania 4Trans (analiza przypadków błędnego zastosowania nowych reguł).
 4. Omówienie pytań i odpowiedzi opublikowanych przez Komisję Europejską dotyczących interpretacji przepisów pakietu mobilności.
 5. Informacje dotyczące przeprowadzonej przez KE ocenie skutków dotyczącej wprowadzenia w 2022 roku obowiązkowego powrotu pojazdu do bazy oraz dodatkowych ograniczeń w kabotażu.
 6. Możliwe scenariusze dostosowania polskich przepisów w zakresie wynagrodzeń w związku ze zmianami w delegowaniu.
 7. Jak przygotować się do kontroli zagranicznych służb – omówienie najnowszych przypadków kontroli.
 8. Przedłużenie ważności dokumentów w czasie pandemii a ustawodawstwo krajowe i europejskie.
 9. Nowy rodzaj kontroli firm – kontrole zdalne PIP.

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

  Osoba zgłaszająca

  Podaj Imię zgłaszającego

  Podaj nazwisko zgłaszającego

  Podaj nr telefonu zgłaszającego

  Podaj email zgłaszającego

  Podaj nr fax zgłaszającego

  Podaj stanowisko zgłaszającego


  Uczestnicy

   

  Uczestnik nr 1

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 2

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 3

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 4

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 5

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 6

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 7

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 8

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 9

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 10

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


  Dane do faktury

  Faktura może być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

  Firma

  NIP

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Osoba fizyczna

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Uwagi


  Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

  Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

  Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

  Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych