Rozliczanie płacy minimalnej w Europie

ROZLICZANIE PŁACY MINIMALNEJ W EUROPIE

Ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu

Takie hasło przyświecało państwom członkowskim, które, począwszy od 2015 r., zaczęły wprowadzać wewnętrzne regulacje dotyczące podstawowych zasad delegowania pracowników do pracy na ich terenie, zwłaszcza w zakresie płacy minimalnej. Jako pierwsze takie przepisy uchwaliły Niemcy. Potem za ich przykładem poszły Francja i Włochy (2016 r.) a w kolejnych latach także Austria, Włochy, Holandia, Belgia, Norwegia oraz Finlandia.

Regulacje te mają bardzo duże znaczenie dla polskich firm przewozowych, które realizują usługi transportowe do państw UE. Przyniosły one przewoźnikom zwiększenie pracy administracyjnej oraz wzrost kosztów, m.in. z uwagi na konieczność wyrównania wynagrodzenia delegowanych pracowników do stawek zachodnich. Z pewnością nie należy również zapominać o prawidłowym rozliczeniu czasu pracy. Niestety, w większości przypadków, z racji skomplikowanych i niejasnych regulacji przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą kwestią.

Rozliczanie płacy minimalnej korzystne dla przewoźnika

Tu z pomocą przychodzi OCRK, które oferuje firmom transportowym kompleksową usługę związaną z delegowaniem kierowców do krajów UE. Naszym Klientom zapewniamy rozliczenie, uwzgledniające z jednej strony ściśle przepisy kraju przyjmującego, a z drugiej minimalizujące koszty firmy transportowej. Takie rozwiązanie jest możliwe między innymi dzięki optymalizacji przez nas dokumentacji firmowej oraz określeniu odpowiedniej struktury wynagrodzenia pod kątem rozliczenia pracowników, tak aby jak największa część wynagrodzenia wypłacanego kierowcom według przepisów polskich została zaliczona do zachodniego, minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo w  ramach usługi zapewniamy:

 • rozliczenia w języku państwa, którego dotyczy rozliczanie płacy minimalnej oraz w języku polskim,
 • dostęp do rekomendowanego reprezentanta na preferencyjnych warunkach,
 • pomoc w formalnościach związanych z delegowaniem pracownika do pracy na terytorium innych państw ,
 • komplet dokumentów koniecznych podczas kontroli,
 • przygotowanie aneksów do umów o pracę w języku państwa, którego obejmuje rozliczanie płacy minimalnej, zawierających niezbędne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie problematyki płacy minimalnej,
 • pomoc Ekspertów w trakcie kontroli,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • dostęp do tłumaczeń dokumentów na atrakcyjnych warunkach.

 

Oferujemy rozliczanie płacy minimalnej kierowców delegowanych do: Niemiec, Francji, Austrii, Włoch, Holandii, Belgii, Norwegii oraz Finlandii.

PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH

Niemcy jako pierwsze 1 stycznia 2015 r. wprowadziły wewnętrzne regulacje dotyczące podstawowych zasad delegowania pracowników do pracy na ich terenie (ustawa MiLoG). Dla wszystkich firm świadczących usługi na terenie tego państwa, opracowaliśmy kompletną procedurę dotyczącą rozliczania płacy minimalnej w Niemczech, która została potwierdzona pozytywnie zakończonymi kontrolami niemieckiego Urzędu Celnego.
Więcej informacji >>

PŁACA MINIMALNA W NORWEGII

1 lipca 2015 r. weszła w życie płaca minimalna w Norwegii dla kierowców zawodowych. Nowe przepisy obejmują kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Przepisy dotyczą kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego, z wyłączeniem transportu na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Firmom realizującym przewozy na terenie Norwegii oferujemy usługę rozliczania płacy minimalnej.

PŁACA MINIMALNA WE FRANCJI

Od 1 lipca 2016 r. we Francji obowiązuje płaca minimalna, obligatoryjne zgłoszenia kierowców, mianowanie przedstawicieli oraz tłumaczenie dokumentów. W OCRK eliminujemy problemy administracyjne firm transportowych, pomagamy w pozyskaniu reprezentanta na terenie Francji oraz pomoc podczas kontroli.
Więcej informacji >>

PŁACA MINIMALNA W AUSTRII

Od 1 stycznia 2017 r. w Austrii obowiązują zasady dotyczące delegowania pracowników na terytorium państwa. Eksperci OCRK służą Klientom pomocą w zakresie problematyki płacy minimalnej. Oferujemy kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej dla kierowców w Austrii, wsparcie podczas kontroli oraz pomoc w spełnieniu obowiązków administracyjnych.
Więcej informacji >>

PŁACA MINIMALNA WE WŁOSZECH

27 grudnia 2016 r. we Włoszech weszły w życie przepisy związane z płacą minimalną. Oprócz dostosowania wynagrodzenia do włoskich zasad należy pamiętać także o obowiązkowym przedstawicielu, przebywającym stale na terytorium Włoch, który ma za zadanie przechowywać dokumentację oraz reprezentować firmę w razie kontroli. Firmom świadczącym usługi transportowe na terenie Włoch oprócz rozliczania płacy minimalnej kierowców, gwarantujemy także wsparcie w tej kwestii.

PŁACA MINIMALNA W HOLANDII

W Holandii obowiązek wypłacania stawek minimalnych dla pracowników delegowanych został wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 r. ustawą Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Ustawą o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE). Kwota wynagrodzenia jest korygowana co pół roku, w ramach zbiorowych układów pracy (CAO). W OCRK kompleksowo rozliczamy kierowców delegowanych na terytorium Holandii.

PŁACA MINIMALNA W BELGII

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych w Belgii wprowadziła ustawa z 11 grudnia 2016 roku. Stosuje się go w odniesieniu do transportu na terytorium Królestwa Belgii realizowanego przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim z udziałem pracownika/kierowcy wykonującego transport na zlecenie klienta belgijskiego lub przewoźnika belgijskiego oraz kabotażu na terytorium Belgii. OCRK wspiera firmy realizujące transport na terenie Belgii w rozliczaniu płacy minimalnej oraz w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji.

PŁACA MINIMALNA W FINLANDII

Od 1 września 2017 r. zgodnie z Ustawą Act on Posting Workers nr 447/2016 w Finlandii zostały wprowadzone zasady oraz obowiązki dotyczące płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Oprócz obowiązku wypłaty płacy minimalnej, czy też powołania przedstawiciela, obowiązuje też zgłaszanie pracowników przed wykonaniem pracy na terytorium Finlandii. Stosowanie płacy minimalnej i dokonywanie zgłoszeń dotyczy przewozów kabotażowych oraz sporej części przewozów międzynarodowych (gdy odbiorca usługi znajduje się na terytorium Finlandii). W OCRK oferujemy rozliczanie płacy minimalnej firmom transportowym delegującym swoich pracowników do Finlandii.

Kontakt

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i umów się na bezpłatne spotkanie. Nasz Regionalny Manager Sprzedaży przyjedzie do Twojej firmy i przedstawi pełną ofertę naszych usług. Dodatkowo przeprowadzi audyt rozwiązań pokazujących możliwości uzyskania oszczędności dzięki naszym usługom

Kalendarium

Konferencja Transport Manager
 • 2020-06-23
 • Transport Manager
 • Warszawa
 • Ogólnopolska konferencja branżowa dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja Transport Manager
 • 2020-04-23
 • Transport Manager
 • Ołtarzew
 • Ogólnopolska konferencja branżowa dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja TSL Biznes
 • 2020-03-26
 • TSL Biznes
 • Lublin
 • Konferencja dla przewoźników, właścicieli i menedżerów firm transportowych oraz pracowników działów transportu drogowego.