GBOX APD (Automatyczne przesyłanie danych)

Platforma APD umożliwia zarządzanie danymi, optymalizując proces rozliczania delegacji. Dane są dostępne zarówno dla pracowników OCRK odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy, jak i osoby zarządzającej firmą transportową, co pozwala na bieżącą kontrolę kierowców.

Panel GBOX Online to webowa aplikacja umożliwiająca zarządzanie flotą i weryfikację pracy pojazdów oraz kierowców. Aktualny podgląd parametrów pracy pojazdu w postaci przejrzystych tabel oraz bezpośrednio na widoku mapy, umożliwia sprawne zarządzanie bieżącym wykorzystaniem floty pojazdów.

W panelu widoczne są m.in:

  • aktualna pozycja pojazdów (znane mapy Google)
  • historia tras z ostatnich 48h
  • dane z CAN (np. stan licznika, spalanie, nacisk na oś)
  • zdalne odczyty kart kierowców i tachografów

Korzyści wynikające z usługi GBOX APD:

  1. Zdalne pobieranie z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego
  2. Automatyczne przekazywanie danych dotyczących delegacji (rozpoczęcie, zakończenie, przekroczenia granic, noclegi)
  3. Automatyczne tworzenie odcinków zagranicznych w celu wyliczenia płac minimalnych w Europie
  4. Gwarancja rzetelności danych – eliminuje pomyłki kierowców
  5. Dostęp do panelu GBOX Online
  6. Bieżąca weryfikacja naruszeń na podstawie zdalnych odczytów

*rodzaj przekazywanych danych uzależniony od specyfiki pojazdu

 

Platforma APD

 

 

 

Panel GBOX Online