Mateusz Górny

Mateusz Górny

Prawnik

Prawnik, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, założyciel Koła Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Do jego głównych obowiązków należy analiza i ocena nowych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa unijnego. Przygotowuje projekty odpowiedzi w niestandardowych sprawach i problemach, które dotyczą firm transportowych.

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje Eksperta.

Lista publikacji

Mandat karny i jego niewzruszalność - TSL Biznes

Kontrole PIP - Transport Manager

Skuteczne odwołanie od decyzji ZUS - Transport Manager

WSTECZ