Francja – zmiana stawek płacy minimalnej dla transportu rzeczy od 1 kwietnia 2021

Zgodnie z opublikowaną w dniu 20.03.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej zmianą do układu zbiorowego, we Francji zmianie uległy stawki za godziny pracy dla transportu rzeczy.

Aktualizacja dotyczy tylko jednej, ale za to najczęściej wybieranej grupy, czyli: 150M – Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (grupa 7) z dotychczasowych 10,39 Euro na 10,49 Euro (+0,10 Euro). Stawka dla innych grup (10,25) wynika z ogólnej wysokości płacy minimalnej we Francji, która obowiązuje od stycznia br. (o jej zmianie komunikowaliśmy początkiem roku).

Stawki z podziałem ze względu na staż pracy:

Należy pamiętać, aby przy zgłaszaniu kierowców do pracy na terytorium Francji podawać stawkę godzinową wg odpowiedniej grupy (najczęściej 150M) i stażu pracy w danej firmie. Inspektorzy w trakcie kontroli często zwracają na to uwagę, tym bardziej warto mieć tę kwestię na uwadze.

Ww. stawki są uwzględnione podczas rozliczenia dokonywanego przez OCRK, ponadto w ramach posiadanego abonamentu wszyscy Klienci otrzymają tabele z instrukcjami i niezbędnymi informacjami nt. zagranicznych plac minimalnych.

 

Źródło z układu zbiorowego:

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000043251237/?idConteneur=KALICONT000005635624